Serwis metadanych
Katalog metadanych
Metadane
Statystyka
Pomoc
Okno pomocy zawiera podstawowe informacje o budowie systemu ZSIP, ułatwiające korzystanie z serwisu, nawigowanie po jego poszczególnych portalach i geoportalach, a także pozwalające na szybkie dotarcie do zawartych w nim danych i narzędzi.

Serwis metadanych zbudowany jest z następujących części:

1. Nagłówek – pole zawiera:

• herb Powiatu Olkuskiego wraz z nazwą systemu, stanowiące aktywne hiperłącze do strony internetowej Starostwa Powiatowego;

• prezentację herbów gmin, będących partnerami projektu;

• pasek przycisków, służący do szybkiego przechodzenia pomiędzy portalami i geoportalami.

2. Menu – panel złożony jest z zakładek, zawierających pogrupowaną tematycznie treść serwisu;

3. Mapa powiatu – interaktywny kontur obszaru z podziałem na gminy, umożliwia dotarcie do podstawowych informacji o wybranej gminie;

4. Ścieżka do bieżącej treści wyświetlanej na stronie - element ułatwia nawigowanie i poruszanie się po treści serwisu;

5. Panel główny – miejsce wyświetlania zawartości serwisu, w tym aktywnego linku do aplikacji, służącej do katalogowania metadanych - Aquarius;

6. Stopka – pole zawiera:

Pomoc – przycisk otwiera podstronę informacji pomocniczych;

Kontakt – przycisk otwiera podstronę danych kontaktowych Starostwa Powiatowego.

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki