Serwis metadanych
Katalog metadanych
Metadane
Statystyka
Metadane
W ramach budowy i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej dla powiatu olkuskiego, zostały utworzone metadane, które zostały opublikowane w katalogu Aquarius.

Metadane to dane, w odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu [J. Gaździcki].

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki