Warunki korzystania z systemu i ochrona prawna
Ogólna charakterystyka projektu
Użytkownicy
Statystyka
Serwis metadanych
W serwisie metadanych opublikowane zostały meta-informacje, czyli „dane o danych” pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu i zgromadzone w systemie.

Zasoby danych dostępne są zarówno dla jednostek administracyjnych wszystkich szczebli (od gminnego po centralny), łączące w całość wiadomości z różnych węzłów Infrastruktury Informacji Przestrzennej, jak i dla zwykłych użytkowników publicznych.

Dostęp do meta-informacji w serwisie zapewnia umieszczony tam katalog metadanych, składający się z dwóch rodzajów usług: przeglądania (View) oraz wyszukiwania (Discovery). Co istotne, funkcjonowanie katalogu jest zgodne z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej INSPIRE

Aquarius, czyli katalog metadanych

Aquarius jest aplikacja „kliencką” przeznaczoną do wyszukiwania i przeglądania dokumentów metadanych, które zostały w nim opublikowane (lub w innych katalogach zgodnych ze standardem OGC CSW 2.0.2).

przejdź do serwisu metadanych

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki