Warunki korzystania z systemu i ochrona prawna
Ogólna charakterystyka projektu
Użytkownicy
Statystyka
Portal zdalnej edukacji
Za pomocą portalu zdalnej edukacji, użytkownik systemu ZSIP ma dostęp do części teoretycznej (opisowej) dotyczącej funkcjonalności, oraz do części praktycznej, poprzez samodzielne ćwiczenia w posługiwaniu się narzędziami w wdrożonych portalach.

Portal dedykowany jest użytkownikom podejmującym trud nauki on-line. Działa on w ramach interaktywnego systemu pomocy w obsłudze aplikacji ISDP.

Specjalne kursy umieszczone w portalu mają za zadanie krok po kroku wyjaśnić działanie poszczególnych funkcji i narzędzi aplikacji ISDP.

Elementem integralnym kursu zdalnej edukacji są autotesty podsumowujące, które umożliwiają sprawdzanie zdobytej wiedzy na bieżąco poprzez komunikat zwrotny zawierający liczbę zdobytych punktów oraz wykaz pytań z błędnie udzielona odpowiedzią.

przejdź do portalu zdalnej edukacji

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki