Warunki korzystania z systemu i ochrona prawna
Ogólna charakterystyka projektu
Użytkownicy
Statystyka
Plan powiatu

Interaktywny plan powiatu to główny moduł kartograficzny portalu, odpowiedzialny za publikację informacji przestrzennych oraz opisowych zorganizowanych w siedmiu mapach - modułach tematycznych.

Dostępne moduły tematyczne to:

  • mapa powiatu,
  • mapa turysty,
  • mapa wyborcy,
  • mapa inwestora,
  • mapa nieruchomości,
  • mapa geodety,
  • mapa bezpieczeństwa.

Celem publikacji danych jest prezentacja różnorodnych danych na tle ortofotomapy o największej rozdzielczości oraz mapy ewidencyjnej budynków i działek wraz z osiami dróg i ulic. Na mapie zlokalizowane są zarówno obiekty użyteczności publicznej, tj. instytucje, urzędy, służby i straże, obiekty oświaty i nauki oraz służby zdrowia wraz z infrastrukturą z nią związaną, jak i inne obiekty, istotne z punktu widzenia jakości życia mieszkańców. Szereg narzędzi pozwala internaucie na intuicyjną pracę z mapą oraz informacjami opisowymi. Podstawowe przyciski funkcyjne służą do płynnego poruszanie się oraz sprawnego korzystania z wielu funkcji. Internauta ma do dyspozycji również bardziej rozbudowane narzędzia m.in. służące do pomiaru (powierzchni, odległości), wyszukiwania obiektów wokół dowolnie wskazanego punktu lub za pomocą atrybutów opisowych, np. danych adresowych, czy też do wyznaczania najkrótszej trasy pomiędzy dwoma lokalizacjami na mapie. W przypadku trudności z obsługą, Interaktywny plan powiatu, wyposażony jest w panel pomocy, w której opisany jest każdy element serwisu. Ponadto dostęp do panelu kontaktu, umożliwia wysłanie formularza do administratora strony.

przejdź do planu powiatu

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki