Portal gospodarczy
Atuty powiatu
Charakterystyka powiatu
Lokalizacja
Historia
Statystyki
Strategia rozwoju powiatu
Moduł Inwestora
Wprowadzenie
Procedury inwestycyjne
Wstęp
Informacje ogólne
Karty informacyjne
Wyszukiwarka ofert
Moduł Nieruchomości
Wprowadzenie
Mapa
Serwisy gminne
Statystyka
Pomoc
Okno pomocy zawiera podstawowe informacje o budowie systemu ZSIP, ułatwiające korzystanie z serwisu, nawigowanie po jego poszczególnych portalach i geoportalach, a także pozwalające na szybkie dotarcie do zawartych w nim danych i narzędzi.

Portal gospodarczy zbudowany jest z następujących części:

1. Nagłówek – pole zawiera:

• herb Powiatu Olkuskiego wraz z nazwą systemu, stanowiące aktywne hiperłącze do strony internetowej Starostwa Powiatowego;

• prezentację herbów gmin, będących partnerami projektu;

• pasek przycisków, służący do szybkiego przechodzenia pomiędzy portalami i geoportalami.

2. Menu – panel złożony jest z zakładek, zawierających pogrupowaną tematycznie treść serwisu;

3. Mapa powiatu – interaktywny kontur obszaru z podziałem na gminy, umożliwia dotarcie do podstawowych informacji o wybranej gminie;

4. Ścieżka do bieżącej treści wyświetlanej na stronie - element ułatwia nawigowanie i poruszanie się po treści serwisu;

5. Panel główny – miejsce wyświetlania zawartości serwisu, również narzędzi: Przeglądarki, jak i Wyszukiwarki ofert;

6. Stopka – pole zawiera:

Pomoc – przycisk otwiera podstronę informacji pomocniczych;

Kontakt – przycisk otwiera podstronę danych kontaktowych Starostwa Powiatowego.

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki