Portal gospodarczy
Atuty powiatu
Charakterystyka powiatu
Lokalizacja
Historia
Statystyki
Strategia rozwoju powiatu
Moduł Inwestora
Wprowadzenie
Procedury inwestycyjne
Wstęp
Informacje ogólne
Karty informacyjne
Wyszukiwarka ofert
Moduł Nieruchomości
Wprowadzenie
Mapa
Serwisy gminne
Statystyka
Moduł Nieruchomości
Część portalu przeznaczona jest do publikowania różnorodnych informacji związanych z nieruchomościami zlokalizowanymi na terenie wszystkich gmin w obrębie powiatu. Moduł ten umożliwia przejście do mapy – profilu Nieruchomości w ramach Planu powiatu.

Więcej informacji na temat infrastruktury, mieszkalnictwa i budownictwa, a także samych nieruchomości znajduje się w zakładkach menu przedmiotowego Biuletynu Informacji Publicznej powiatu olkuskiego

(http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/powiaty/root_olkuski/Wprowadzenie/).

W dziale Mieszkalnictwo i budownictwo umieszczono Karty informacyjne pozwoleń: na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz na rozbiórkę obiektu budowlanego.

Natomiast w części Biuletynu poświęconej nieruchomościom, karty informacyjne dotyczą: rekultywacji i zagospodarowania gruntów, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Tabela zawiera opis sprawy lub zadania, którego przedmiotem jest karta a także kogo dotyczy cała procedura postępowania. Pozostałe Informacje dotyczą przepisów prawnych oraz trybu odwoławczego, terminów załatwiania spraw, cenników oraz rodzaju składanych dokumentów do sprecyzowanej w karcie, odpowiedzialnej za sprawę jednostki Starostwa Powiatowego. Z tejże strony można pobrać stosowne formularze w wersji elektronicznej.

Sprawami z zakresu nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu olkuskiego, zajmują się pracownicy Starostwa Powiatowego w Olkuszu – Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Architektury i Budownictwa, zlokalizowane na ul. A. Mickiewicza 2.

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki