Portal gospodarczy
Atuty powiatu
Charakterystyka powiatu
Lokalizacja
Historia
Statystyki
Strategia rozwoju powiatu
Moduł Inwestora
Wprowadzenie
Procedury inwestycyjne
Wstęp
Informacje ogólne
Karty informacyjne
Wyszukiwarka ofert
Moduł Nieruchomości
Wprowadzenie
Mapa
Serwisy gminne
Statystyka
Historia
Głównymi ośrodkami w historii powiatu olkuskiego były miasta Olkusz i Wolbrom.

Dzieje Olkusza związane z górnictwem srebra i ołowiu. Etymologia nazwy wywodzi się z łacińskich dokumentów, gdzie figurują: Lcuhs, Hilcus, llcus, llkusz, aż wreszcie Olkusz.

Prawa miejskie nadano miastu w XIII wieku po decyzji króla Kazimierza Wielkiego, który otoczył gród murami obronnymi. Olkusz ze względu na swoje polityczne znaczenie, zaliczany był przez króla do grupy największych grodów Małopolski. Górnictwo w mieście rozwijało się, zaczęto budować sztolnie odwadniające. Dlatego też, wiek XV okazał się dla miasta „Złotym Wiekiem”. Kryzys pojawił się w XVI wieku, gdy w mieście wybuchł pożar, a następnie w czasie „potopu szwedzkiego”, kiedy zniszczeniu uległy kopalnie srebra. Proces odnowy miasta zahamował Upadek I Rzeczpospolitej.

Olkusz zaczął się rozwijać dzięki otwarciu kopalni „Józef” (1814 r.), gdzie wydobywano rudę cynku. Ponadto początki powiatu olkuskiego są nierozerwalnie związane z górnictwem rud galmanu, które rozwijało się na tym obszarze po 1816 r. Ogromne znaczenie miało też wybudowanie w latach 1883 – 1885 Iwangrodzko – Dąbrowskiej linii kolejowej oraz otwarcie w 1907 r. fabryki naczyń blaszanych Petera Westena w Olkuszu.

Sam powiat olkuski powstał w 1810 r. i przez 5 lat stanowił jednostkę administracyjną departamentu krakowskiego w rozszerzonym Księstwie Warszawskim. Następnie w latach 1815 – 1837 r. obwód olkuski wchodził w skład województwa krakowskiego. Do roku 1841 nazwa województwa uległa zmianie dwukrotnie - jednostkę przemianowano na gubernię krakowską, a następnie na kielecką. Kolejna zmiana nastąpiła w latach 1845 – 1866, kiedy to powiat został wchłonięty przez gubernię radomską, aby w okresie 1867 – 1914 ponownie należeć do guberni kieleckiej.

W 1939 r. powiat olkuski leżał w granicach administracyjnych województwa kieleckiego. Jego powierzchnia wynosiła 1364,6 km2, przy liczbie 175 tysięcy ludności zamieszkującej 198 miejscowości. W okresie okupacji niemieckiej, zachodnia część powiatu została przyłączona do Rzeszy, natomiast wschodnia – do Generalnego Gubernatorstwa, wchodząc w skład starostwa miechowskiego jako komisariat ziemski w Wolbromiu.

Początki miasta Wolbromia sięgają 1327 r. i związane są z działalnością króla Władysława Łokietka. Dzięki lokalizacji na szlaku handlowym, miejscowość szybko się rozwijała, zyskiwała na renomie wśród monarchów, a dochody starostwa wolbromskiego ciągle rosły. Przez historię miasta przewijały się rządy dwóch rodzin – Jaworów i Szafrańców, słynących w Rzeczypospolitej z odwagi, hojności oraz światłych poglądów.

Po II wojnie światowej do roku 1975 r., powiat ponownie znalazł się na obszarze województwa krakowskiego, zajmując 1112 km². Reforma podziału terytorialnego kraju z 1 czerwca 1975 r., miała na celu likwidację powiatów i pozostawienie jednostek – miast i gmin. W wyniku tej zmiany, miasto Olkusz oraz część gmin zostały wcielone do województwa katowickiego, pozostała część powiatu – do województwa miejskiego krakowskiego.

Ostatnią z większych zmian w historii tego obszaru, była reforma w 1999 r., wprowadzająca trójstopniowy podział administracyjny kraju. Wówczas ponownie został stworzony powiat olkuski umiejscowiony w województwie małopolskim. Warto zaznaczyć, że nie pokrywa się on dokładnie z obszarem sprzed likwidacji powiatów. W 2002 r. z omawianego obszaru zostało wydzielone miasto Sławków, które zostało włączone do powiatu będzińskiego w województwie śląskim.

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki