zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
Pomoc

Okno pomocy zawiera podstawowe informacje o budowie systemu ZSIP, ułatwiające korzystanie z serwisu, nawigowanie po jego poszczególnych portalach i geoportalach, a także pozwalające na szybkie dotarcie do zawartych w nim danych i narzędzi.

Portal zdalnej edukacji zbudowany jest z następujących części:

1. Nagłówek – pole zawiera:

• herb Powiatu Olkuskiego wraz z nazwą systemu, stanowiące aktywne hiperłącze do strony internetowej Starostwa Powiatowego;

• prezentację herbów gmin, będących partnerami projektu;

• pasek przycisków, służący do szybkiego przechodzenia pomiędzy portalami i geoportalami.

2. Menu – panel złożony jest z zakładek, zawierających pogrupowaną tematycznie treść serwisu, wraz z zadaniami i testami w ramach kursu on-line;

3. Ścieżka do bieżącej treści wyświetlanej na stronie - element ułatwia nawigowanie i poruszanie się po treści serwisu;

4. Panel główny – miejsce wyświetlania zawartości serwisu, w tym treści rozdziałów podręcznika on-line oraz testów, z możliwością ich rozwiązania.

5. Stopka – pole zawiera:

Pomoc – przycisk otwiera podstronę informacji pomocniczych;

Kontakt – przycisk otwiera podstronę danych kontaktowych Starostwa Powiatowego.

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki