zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
  Sekcje mapy


Aplikacja została wyposażona w zaawansowane mechanizmy nawigowania po mapie z uwzględnieniem podziałów sekcyjnych. Służy temu specjalny panel zilustrowany na rysunku. Ma on następującą konstrukcję i funkcjonalność:
 
• lista warstw – lista oznaczeń sekcji (tu: godeł) zależna od układu w jakim prezentowana jest mapa oraz skali wybranej na zakadce; odpowiednie kolory sygnalizują jakie sekcje mieszczę się w całości / części / wcale w granicach prezentowanej mapy,
 
• przycisk ukrywający / pokazujący daną warstwę podziału sekcyjnego na mapie – dzięki niemu można szybko wyświetlić lub schować przebiegi granic i etykiety sekcji na mapie,
 
• przycisk dopasowujący do sekcji – dzięki niemu można szybko przeskalować i przesunąć obraz mapy dopasowując go do wskazanych na liście sekcji,
 
• ikonka informacyjna – przesunięcie nad nią kursora powoduje wyświetlenie okna podpowiadającego o znaczeniu kolorów na liście.
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki