zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
  Wypisy i wyrysy
Przycisk ten wywołuje okno wyboru umożliwiające użytkownikowi określenie jaki rodzaj wypisu z wyrysem chce uzyskać. Należy zaznaczyć w tym miejscu, że przycisk wywołania wyrysów i wypisów jest aktywny tylko po uprzedniej selekcji wykonanej na warstwie działek lub budynków. Dodatkowe opcje pozwalają na umieszczenie na wypisie podziałki i legendy. Możliwe jest również zaokrąglenie skali mapy na wyrysie z wybraną dokładnością oraz zastosowanie tej skali w głównym oknie aplikacji.


Ewidencja gruntów

Po wybraniu pierwszej opcji, pojawia się okno zawierające kompozycję mapowo-opisową odpowiadającą wyrysom i wypisom ewidencyjnym.. Wspomniana kompozycja zostaje wyświetlona w nowym oknie przeglądarki internetowej. Strona wypisu i wyrysu jest przygotowana wg określonego szablonu wypełnianego, z chwilą wywołania, aktualnymi danymi. W zależności od uprawnień użytkownika ( nadawanych w ISDP przez administratora ) może on być pozbawiony wglądu do danych osobowych zarejestrowanych w hurtowni posiadaczy działek i budynków. Przewidziano tu dwa poziomy ograniczeń:
 
• całkowite ograniczenie w dostępie do danych osobowych – na wypisie, w odpowiednich miejscach pojawią się puste pola,
 
• ograniczenie w dostępie do szczegółowych danych osobowych – na wypisie pojawią się takie dane jak imię + nazwisko ew. nazwa + siedziba lecz nie będzie możliwości wglądu w bardziej szczegółową charakterystykę (uprawnieni użytkownicy mogą uzyskać taki wgląd przez kliknięcie opisu osoby na wypisie, skutkującego wyświetleniem w nowym oknie dalszych danych).
 
Użytkownik ma możliwość zmiany wyglądu formy mapy na wyrysie, modyfikując ją dowolnymi sposobami w oknie aplikacji np. przez automatyczne wycentrowanie wybranej działki (”Dopasowanie do selekcji”), a następnie zaokrąglenie mianownika skali (“pole skali"), i ewentualne wyświetlenie elementów z dodatkowych warstw (np. budynków czy punktów adresowych). Kolejną czynnością może być wydruk tak skomponowanej strony. Wykonuje się go z użyciem mechanizmów drukowania strony HTML w jakie wyposażona jest każda przeglądarka WWW. Na poniższych rysunkach zilustrowano przykładowy wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej oraz przykładowe okno ze szczegółowymi danymi osobowymi, wywołane z poziomu wypisu przez uprawnionego użytkownika. Ograniczanie dostępu do danych osobowych realizowane przez ISDP powoduje, że prezentowana rubryka bądź pozostaje niewypełniona bądź nie stanowi odsyłacza do strony ze szczegółowymi danymi osobowymi. Ograniczanie dostępu do szczegółowych danych osobowych realizowane przez ISDP powoduje, że użytkownik nie jest w stanie wyświetlić strony "Osoby".
Plan zagospodarowanie przestrzennego

Kolejną z dostępnych opcji w oknie wyboru jest wyrys i wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jego strona zostaje przygotowana wg określonego szablonu, wypełnianego aktualnymi danymi z chwilą wywołania funkcji. Wspomniana kompozycja zostaje wyświetlona w nowym oknie przeglądarki internetowej. Użytkownik ma możliwość zmiany wyglądu formy mapy na wyrysie, modyfikując ją dowolnymi sposobami w oknie aplikacji np. przez automatyczne wycentrowanie wybranej działki (”Dopasowanie do selekcji”), a następnie zaokrąglenie mianownika skali (“pole skali “) i ewentualne wyświetlenie elementów z dodatkowych warstw (np. budynków czy punktów adresowych). Należy zaznaczyć, że niniejszy wyrys może zostać sporządzony jednocześnie dla kilku działek. W oknie, pod kompozycją mapową, znajdują się informacje charakteryzujące każdą nieruchomość uwzględniające przynależność do wybranych stref. Poniżej szczegółowo opisywane są występujące strefy Planu Zagospodarowania Przestrzennego – ich typ, przeznaczenie oraz odpowiednie ustępy uchwał. Na poniższych rysunkach zilustrowano przykładowy wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Oferta inwestycyjna

Ostatnim rodzajem zestawienia wywoływanego z menu „Wypisy i wyrysy” jest Oferta Inwestycyjna. Wygląd kompozycji sporządzanej w tym oknie zilustrowano poniżej. Istnieje możliwość sporządzenia jej zarówno dla jednej, jak i kilku działek ewidencyjnych. Kompozycja ta zawiera szczegółowe dane z Ewidencji Gruntów i Budynków oraz informacje o przeznaczeniu danego terenu według Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Poniżej opisu znajdują się dwa rysunki z zaznaczoną lokalizacją naszego obiektu oraz fragmentem bieżącego okna mapy. Podobnie, jak przy poprzednich wyrysach, Użytkownik ma możliwość zmiany wyglądu formy mapy, modyfikując ją dowolnymi sposobami w oknie aplikacji np. przez automatyczne wycentrowanie wybranej działki (”Dopasowanie do selekcji”), a następnie zaokrąglenie mianownika skali (“pole skali “) i ewentualne wyświetlenie elementów z dodatkowych warstw (np. budynków czy punktów adresowych).

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki