zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
  Miniatura
 
 
Wywołanie okna umożliwia szybkie zlokalizowanie położenia oglądanego fragmentu mapy na tle wszystkich danych dostępnych w systemie. Służy również do bezpośredniej nawigacji po mapie. Przy pomocy myszki bądź wybranych klawiszy z klawiatury można zmieniać położenie oraz wielkość prezentowanego widoku – przesuwając i rozciągając prostokąt ograniczający. Dostępna jest również funkcja zaznaczenia w miniaturze obiektów wybranych uprzednio dowolną funkcją Selekcji (Rozdział 4). Poniżej zamieszczono opis funkcjonalności poszczególnych przycisków klawiatury w kontekście użycia Miniatury.
 
 
Jeśli nie skonfigurowano wcześniej żadnej warstwy na potrzeby miniatury, pojawi się odpowiedni komunikat.
 
 
 
 
Ustawienia warstw widocznych w Miniaturze oraz jej rozmiar są w pełni modyfikowalne w module Konfiguracja zaprezentowanym poniżej.
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki