zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
  Wyszukiwanie ulic
 
 
Przycisk wywołuje okno z listą ulic, a wybranie jednej z nich powoduje stosowne dopasowanie obszaru aktualnie wyświetlanej mapy. Wyboru z listy można dokonać zarówno operując myszką czy klawiszami strzałek na klawiaturze jak i wprowadzając początkowe litery nazwy ulicy, skutkujące automatycznym przewijaniem wykazu. Na dole omawianego okna znajduje się przycisk powodujący dodatkowo selekcję znalezionej ulicy.
Należy jednak pamiętać, aby zaznaczyć w legendzie warstwę ulice, jeśli chcemy efekty wyszukiwania zobaczyć na mapie.
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki