zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
  Buforowanie
 
 
 
Tworzenie strefy buforowej jest jedną z funkcji umożliwiających przeprowadzanie w środowisku mapy analiz przestrzennych. Polega ona na stworzeniu nowych obiektów ze zmienioną geometrią na podstawie geometrii obiektów wybranych narzędziem selekcji. Istnieje możliwość wygenerowania trzech rodzajów bufora:
 
- zewnętrznego,
- zewnętrznego rozdzielonego, 
- wewnętrznego wspólnego.
 
Jak łatwo wywnioskować, bufor zewnętrzny można wygenerować zarówno na obiektach punktowych, liniowych, jak i powierzchniowych natomiast bufory wewnętrzne - tylko na podstawie powierzchniowych. Aby wygenerować przykładową strefę, należy wybrać dowolne obiekty jednym z dostępnych narzędzi selekcji, a następnie za pomocą właściwego przycisku przejść do okna buforowania. Wyświetlą się w nim wszystkie warstwy, na których użytkownik dokonał selekcji.
Należy zaznaczyć właściwą, wybrać rodzaj bufora, wpisać jego promień i zatwierdzić wykonanie klawiszem "Enter" bądź pierwszym od lewej przyciskiem - "Utworzenie nowego bufora". ISDP daje możliwość zapisania na dysku utworzonej strefy i odtworzenia jej w następnej sesji lub przez innego użytkownika. Służą do tego kolejne przyciski umiejscowione w górnej części okna. Ostatnio tworzony lub wczytany bufor pojawia się zawsze w Panelu warstw (Legendzie) jako pierwsza pozycja od góry. Nie ma możliwości przesunięcia go "niżej", można jedynie wyłączyć jego wyświetlanie lub usunąć w oknie funkcyjnym. Opisywane narzędzie pozwala na generowanie strefy oddziaływania. Przykładem może być zobrazowanie rejonu dopuszczalnego poziomu hałasu czy też zanieczyszczenia emitowanego przez drogi lub inne obiekty (fabryki, stadiony, etc.). Dodatkowa możliwość wykorzystania bufora do zawężania lub przecinania z innymi selekcjami na pozostałych warstwach, poszerza funkcjonalność systemu o zaawansowane analizy przestrzenne. Klasycznym już przykładem jest znalezienie budynków o funkcji mieszkalnej w strefie oddziaływania drogi szybkiego ruchu lub planowanej autostrady. Istnieje możliwość prostego uruchomienia funkcji generowania bufora z poziomu okna informacji o obiekcie oraz okna selekcji dla pojedynczego lub wielu obiektów.
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki