zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
Linijka
 
 
Funkcje służące do mierzenia odległości lub powierzchni znajdują się pod zaprezentowanym przyciskiem. Pomiar polega na wskazywaniu kolejnych punktów na mapie. Aplikacja na bieżąco podaje odległość lub powierzchnię pomiędzy nimi znacząc jednocześnie tymczasową linię lub powierzchnię pomiarową. Na rysunku poniżej zaprezentowano działanie linijki podczas pomiaru powierzchni. Wartość podawana jest w jednostkach terenowych.
 
 
 
 
Aby zakończyć pomiar należy nacisnąć prawy klawisz myszy. Kolejne odległości mierzone podczas bieżącego aktywowania funkcji są dodawane, a wynik -prezentowany w nawiasie. Ułatwia to na przykład sumowanie długości wielu linii zarówno prostych jak i łamanych. Narzędzie linijki posiada dodatkowe tryby działania: pomiar powierzchni i pomiar powierzchni prostokąta. Korzystanie z narzędzi w obu trybach jest analogiczne do narzędzia pomiaru długości.
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki