zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
Funkcje eksportu do formatów rastrowych i wektorowych
 
 
Obok opcji drukowania fragmentów map ISDP został wyposażony w funkcje umożliwiające zapisanie prezentowanych danych w postaci pliku rastrowego lub wektorowego, a także skopiowanie obrazu mapy do schowka systemowego.
 

 
Skopiowanie mapy do schowka
 
Aby zrealizować tą funkcjonalność wystarczy po uprzednim skomponowaniu danych w oknie Podglądu Mapy, nacisnąć właściwy przycisk na pasku głównym. System zapamięta obraz mapy i umożliwi wklejenie go w dowolny edytowany dokument. Powyższa funkcja pozwala na przykład dołączyć fragment mapki do raportu tworzonego w jednym z narzędzi pakietu Office. Wystarczy użyć opcji „Wklej” lub kombinacji klawiszy „CTRL” +„V”.
 
Zapis obrazu mapy do pliku
  
W celu zapisania obrazu mapy w pliku rastrowym należy odpowiednim przyciskiem wywołać okno eksportu. Następnie wpisać nazwę pliku oraz wybrać żądany format. Przed zapisaniem dobrze jest upewnić się, czy został wybrany właściwy katalog (w razie potrzeby w oknie eksportu można stworzyć nowy). ISDP umożliwia zapis do następujących formatów rastrowych: *.bmp, *.jpg, *.png, *tif oraz GeoTIFF. W przypadku wyboru formatu GeoTIFF w strukturze pliku zostaje zapisana informacja o układzie współrzędnych eksportowanego obrazu, opcja ta umożliwia w pełni georeferencyjne wyświetlenie pliku w innych aplikacjach klasy GIS. Podczas eksportu do pozostałych formatów opcja zapisu obrazu mapy umożliwia wygenerowanie pliku zawierającego informacje o układzie współrzędnych. Wystarczy zaznaczyć funkcję „Utwórz plik georeferencji” dostępną w dolnym lewym rogu okna „Eksport mapy do pliku” (po wybraniu formatu GeoTIFF funkcja przestaje być aktywna – ulega wyszarzeniu). Podczas eksportu mapy do formatu rastrowego ustawienia takie jak format pliku, bieżący katalog i tworzenie pliku georeferencji są zapisywane i odtwarzane w momencie ponownego wywołania funkcji.
 
Eksport do formatu wektorowego

Dla bardziej wymagających (zaawansowanych) użytkowników systemu stworzono możliwość pozyskania wybranych danych wektorowych. Aby pobrać takie dane należy wywołać za pomocą powyższego przycisku funkcję eksportu. Otwarte zostanie okno, w którym należy określić szereg parametrów eksportu.W pierwszej kolejności decydujemy o eksporcie całego, widocznego obszaru bądź tylko obiektów wcześniej wybranych dowolnym narzędziem selekcji (zobacz Rozdział 4). Kolejna opcja umożliwia określenie formatu danych wyjściowych. Do wyboru są: Shape/DBA 1.0, GML 2.1.2 lub GML 3.2.1. W sytuacji eksportu danych do formatu .shp (Shape – file) narzędzie automatycznie generuje plik .prj definiujący układ współrzędnych. Następne pole służy do zdefiniowania katalogu gdzie umieszczone mają zostać wyeksportowane pliki. Po określeniu opcji eksportu mamy możliwość wyboru warstw oraz ich atrybutów, które zostaną wyeksportowane. Jak widać ISDP oferuje całą gamę możliwości wykorzystania prezentowanych danych zarówno geometrycznych jak i opisowych. Trwają prace nad rozszerzeniem o kolejne formaty funkcji eksportu wektorowego.

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki