zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
Podgląd wydruku
 
 
 
Po wybraniu opcji "Wydruk mapy" z paska przycisków, program wywołuje standardowe okno podglądu zilustrowane na poniższym rysunku. Aplikacja może również przejść do okna ustawień, jeżeli zostało tak zapisane w konfiguracji. W polu głównym znajduje się obraz mapy z zachowanymi ustawieniami. Ponad to, po lewej stronie zostaje wyświetlona aktualna legenda, a powyżej - skala. Podziałka kilometrowa umiejscowiona jest w lewym, dolnym rogu mapy.
 
 
 
 
Dodać należy, iż powyższe okno wyświetla się również podczas wydruku „listy wybranych obiektów” (Rozdział 4). Zawartość jest oczywiście inna, lecz opcje dostępne są identyczne.
 
 
 
Pasek przycisków składa się z następujących pozycji:

Drukuj dokument – funkcja rozpoczynająca drukowanie,

Przejdź do pierwszej strony – opcja nawigacji (aktywna przy więcej niż jednej stronie) umożliwia

przejście do pierwszej strony dokumentu,

Przejdź do poprzedniej strony – przejście na stronę wcześniejszą,

Okno prezentacji bieżącej strony – wyświetla informację o stronie prezentowanej obecnie na podglądzie wydruku (możliwe jest poruszanie się po dokumencie przez wpisanie w okienko żądanej strony i wciśnięcie klawisza „Enter”),

Przejdź do następnej strony – przejście na kolejną stronę,

Przejdź do ostatniej strony – umożliwia przejście do ostatniej strony,

Powiększenie wyświetlonego obrazu – funkcja powiększenia obrazu,

Pomniejszenie wyświetlonego obrazu – funkcja pomniejszenia obrazu,

Pole zmiany przybliżenia – opcja wyboru zbliżenia z rozwijanego pola.

 
 
 
W przypadku wyboru wydruku HTML z paska przycisków, program otworzy nową stronę w oknie przeglądarki internetowej zilustrowaną na poniższym rysunku. Aplikacja może najpierw przejść do okna ustawień, jeżeli ustawiono taką opcję w konfiguracji (Rozdział 1).
 
 
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki