zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
   Zarządzanie zestawami

 
APLIKACJA PODGLĄDU MAPY została wyposażona w narzędzia umożliwiające zapamiętanie specyficznych ustawień bieżącego okna mapy. Do dyspozycji mamy trzy grupy zestawów: globalne, użytkownika oraz tymczasowe. Globalne - widoczne dla wszystkich użytkowników systemu, są konfigurowalne przez administratorów lub osoby posiadające specjalne, rozszerzone uprawnienia. Zestawy użytkownika służą do zapisania i odtworzenia ustawień osoby posługującej się jednym aktywnym kontem (niewidoczne dla innych użytkowników). Tymczasowe zestawy przechowywane są w systemie jedynie podczas aktualnej sesji logowania. Po wyjściu z systemu i powtórnym zalogowaniu - nie są już dostępne. Po wybraniu właściwego przycisku na pasku głównym, pojawia się nowe okno zarządzania zestawami, które pokazano na poniższym rysunku. Do dyspozycji mamy tu funkcje otwarcia, zapisania, usunięcia zestawu oraz odświeżenia aktualnej ich listy. Dodatkowo, w dolnej części znajduje się kontrolka "Zachowaj położenie mapy" - umożliwiająca wczytanie lub nie, opisanego ustawienia z zestawu.
 Otwarcie zestawu

W celu otwarcia jednego z zapisanych zestawów należy wybrać go poprzez wskazanie na widocznej liście (podwójne kliknięcie bądź potwierdzenie wyboru właściwym przyciskiem). Każdy zestaw umożliwia zapamiętanie informacji o wszystkich warstwach, jakie występują w legendzie, są wyświetlane w danej chwili oraz zaznaczone do selekcji. Zawarta jest tu również informacja o lokalnej skali, wyświetlanym obszarze oraz położeniu legendy względem innych okien na ekranie monitora. Po wybraniu odpowiedniego zestawu, mapa zostanie automatycznie przerysowana zgodnie z ustawieniami.
 
 
 
Zapisanie zestawu

Podczas pracy z mapą, chcąc zachować jej chwilowe ustawienia należy skorzystać z funkcji zapisu zestawu. Za pomocą właściwego przycisku wywołane zostanie okno dialogowe, przedstawione na poniższym rysunku. Należy tu wprowadzić nazwę, pod którą zestaw będzie widoczny w systemie, oraz wybrać odpowiednią grupę - tymczasowych lub globalnych. W przypadku nie wybrania żadnej z grup, system zapisze zestaw użytkownika
 Usunięcie zestawu

Przy pomocy omawianej opcji można usunąć dowolny zestaw z listy dostępnych. Jedyne ograniczenie występuje w przypadku próby usunięcia zestawu globalnego, gdy użytkownik nie posiada praw do zarządzania tego typu zestawami. Po zaznaczeniu zestawu i wywołaniu funkcji, użytkownik proszony jest o potwierdzenie jego usunięcia. Zilustrowano to na poniższym rysunku.
 
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki