zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
  Konfiguracja
 
 
 
Wywołuje okno podstawowych ustawień konfiguracyjnych, w którym można dostosować APLIKACJĘ PODGLĄDU MAPY do indywidualnych preferencji konkretnego użytkownika. Można tu modyfikować następujące ustawienia: 
 
 
 

  • Kalibrację - ustalenie rozmiar umownego "centymetra" na mapie, czyli doprowadzenie do sytuacji, kiedy wyświetlana informacja o wielkości mianownika skali na ekranie będzie zgodna z rzeczywistością. (umożliwia to „zdejmowanie” poprawnych miar bezpośrednio z monitora),
Kalibracja umownego centymetra
pasek narzędziowy

  • Pasek narzędziowy – umożliwia indywidualne uporządkowanie przycisków na pasku narzędziowym, uwzględniające preferencje i przyzwyczajenia danego użytkownika,

  • Wydruk mapy – konfiguracja zawartości i układu strony na wydruku. Można tu określić orientację strony (pionową, poziomą), jakość wydruku (standardowa, podwyższona), dodatkowe elementy na wydruku (legendę, skalę, podziałkę, strzałkę północy), rozmiar papieru, marginesy oraz włączyć opcję pojawiania się analogicznego okna ustawień bezpośrednio przed wydrukiem mapy.
Konfiguracja okna wydruku mapy
Konfiguracja okna wydruku mapu (HTML)

  • Wydruk mapy (HTML) – konfiguracja zawartości i układu strony na wydruku html. Funkcja pozwalająca na otwarcie strony wydruku w przeglądarce internetowej. Dzięki niej nawet komputery o słabszych parametrach sprzętowych mogą używać tej opcji. Na formatce możliwe jest określenie szablonu strony, dodatkowych elementów na wydruku (legendę, skalę, podziałkę, strzałkę północy) oraz włączenie opcji pojawiania się analogicznego okna ustawień bezpośrednio przed wydrukiem mapy.

  • Miniaturę – ustawienie rozmiaru oraz zawartości okna miniatury. W szczególności można w tym miejscu zmienić szerokość okna, w którym zostanie wyświetlona miniatura (wysokość dopasowuje się automatycznie) oraz wybrać warstwy w niej wyświetlane. Dodatkowo poszerzono funkcjonalność tego modułu o możliwość zdefiniowania innych ustawień dla konfiguracji globalnej oraz innych dla konfiguracji  bieżącego zestawu użytkownika.
Ustawienia parametrów miniatury

Odnośnie Kalibracji należy zwrócić uwagę, że pojęcie odległości w odniesieniu do ekranu komputera jest czysto umowne. Istnieje, bowiem rozdzielczość ekranu wyrażona w dpi (ang. dot per inch tj. punkty na cal), ale niezależnie od rodzaju karty graficznej, wybranej rozdzielczości w sensie „punktów na ekran” i wielkości monitora wynosi ona zawsze 96. Oznacza to, że umowny cal na ekranie ma zawsze 96 punktów, a centymetr ~38. 
 
 
Przykład: 
Na monitorze 17" szerokość aktywnej części ekranu wynosi ok. 33 cm, czyli mniej więcej 13". Aby cal logiczny miał długość prawdziwego cala należałoby ustawić kartę grafiki w rozdzielczość 13*96 = 1248. Z drugiej strony, jeżeli przy tym samym monitorze ustawimy rozdzielczość 800x600 to cal logiczny będzie ponad półtora razy dłuższy (13":800*96). Jak widać cal logiczny (jaki wykorzystywany jest do obliczania mianownika skali) nie zawsze musi odpowiadać calowi w rzeczywistości.
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki