zaloguj się
o portalu
Kursy
Aplikacja Podglądu Mapy
Wstęp
Okno podglądu mapy
Pasek przycisków
Test
Rozdział 1
Konfiguracja
Zarządzanie zestawami
Zarządzanie widokami
Układy współrzędnych
Test
Rozdział 2
Podgląd wydruku
Funkcje eksportu
Linijka
Buforowanie
Sekcje mapy
Wyszukiwanie ulic
Miniatura
Test
Rozdział 3
Test
Rozdział 4
Wyszukiwanie lokali
Lista wybranych obiektów
Szybka informacja
Usunięcie selekcji
Test
Rozdział 5
Test
Rozdział 6
Wypisy i wyrysy
Test
kontakt
Statystyka
Podgląd Mapy

Zasadniczym elementem ISDP jest moduł Podglądu Mapy, w którym użytkownik wykonuje podstawowe operacje związane z wyszukiwaniem i przeglądaniem danych a także generowaniem wszelkich raportów i zestawień. Graficznie, okno Podglądu Mapy tworzy kilka uzupełniających się funkcjonalnie obszarów. Należą do nich paski funkcyjne i informacyjne oraz pola służące do prezentacji graficznej lub edycji wybranych parametrów wyświetlania.
 
 

 
  • pasek przycisków – usytuowany na górze okna, zawiera przyciski wywołujące konkretne funkcje,

  • pasek współrzędnych – pole usytuowane pod paskiem przycisków z wyświetlanymi współrzędnymi punktu na mapie, nad którym znajduje się kursor. Zawiera również przycisk zmiany układu wyświetlania oraz odnośnik wywołujący funkcję przesunięcia mapy do zadanych współrzędnych,

  • pole orientacji mapy – umożliwia obrót mapy w interwale co 90 stopni,

  • pasek układów – umożliwia wybór układu odwzorowania mapy,

  • pole skali – pole usytuowane z prawej strony paska współrzędnych, informujące o skali mapy i umożliwiające jej zmianę poprzez wprowadzenie wartości mianownika, lub wybranie z rozwijanej listy domyślnych wartości.
  • mapa – główny obszar (roboczy) aplikacji zawierający mapę oraz podziałkę kilometrową do przybliżonej oceny odległości terenowych,
  • pasek komunikatów – pole usytuowane pod mapą z wyświetlaną informacją o czasie całkowitego oczekiwania na przeładowanie mapy oraz o liczbie wybranych obiektów,

  • pasek stanu pamięci – pole informujące o bieżącym stanie wykorzystania pamięci komputera zarezerwowanej dla aplikacji.

Podczas wczytywania i odświeżania danych pojawia się również pasek postępu, ilustrujący aktualny procent wczytywania mapy na stacji klienta.
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki