Warunki korzystania z systemu i ochrona prawna
Ogólna charakterystyka projektu
Użytkownicy
Statystyka
Użytkownicy

Przedsięwzięcie budowy i wdrożenia systemu ZSIP zrealizowano z myślą o szerokiej grupie potencjalnych użytkowników systemu – beneficjentów projektu.

Z uwagi na różnorodny zakres funkcjonalności, produktów informacyjny oraz poziomów uprawnień do udostępnianych zasobów, beneficjentów można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

  • Beneficjenci bezpośredni – Powiat Olkuski oraz jego organ administracyjny – Starostwo Powiatowe w Olkuszu,
  • Beneficjenci pośredni obejmujący między innymi:

- Administrację samorządową szczebla gminnego – urzędy gmin,

- Jednostki organizacyjne Powiatu oraz poszczególnych Gmin,

- Służby i straże odpowiadające za ład i porządek na terenie Powiatu,

- Internauci a w szczególności – mieszkańcy powiatu, potencjalni inwestorzy, przedsiębiorcy, turyści oraz osoby przebywające czasowo na terenie powiatu.

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki