Warunki korzystania z systemu i ochrona prawna
Ogólna charakterystyka projektu
Użytkownicy
Statystyka
Warunki korzystania z systemu i ochrona prawna

Dane prezentowane w olkuskim serwisie ZSIP mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości. Dane te mają charakter poglądowy i służą przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Informacje wraz z wydrukami wygenerowanymi z systemu nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych.

Ochrona prawna

Serwis ZSIP może być wykorzystywany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz.631 j.t.). Starostwo Powiatowe w Olkuszu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu. Zintegrowany System Informacji Przestrzennej powiatu olkuskiego jest elementem budującym infrastrukturę informacji przestrzennej w regionie. Dane figurujące w systemie pochodzą z serwera hurtowni danych przestrzennych, który znajduje się w Starostwie Powiatowym. Z tego źródła, jak również z Państwowego zasobu Geodezyjno – Kartograficznego pochodzą materiały wykorzystane do zasilenia systemu. Warto pamiętać, że publikowane dane mogą mieć zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki