Serwis 3D
Aurora 3D
Wymagania systemowe
Statystyka
Aurora 3D

Aplikacja AURORA 3D zapewnia sprawne udostępnianie, wyszukiwanie i analizy trójwymiaro-wych danych przestrzennych na komputerach wyposażonych jedynie w przeglądarkę internetową i środowisko Java.

Główna funkcja aplikacji to przeglądanie danych 3D czyli prezentacja ukształtowania terenu wraz z dowolnymi danymi towarzyszącymi, z możliwością płynnej nawigacji w zakresie przesuwania/przybliżania/oddalania mapy w trzech wymiarach (długość, szerokość, wysokość geograficzna) i ustalania dowolnego kąta patrzenia na mapę.


Istnieje możliwość obsługi dowolnej liczby warstw i dowolnej liczby obiektów w ramach jednej warstwy. Prezentowane mogą być dane takie jak model terenu, ortofotomapa, budynki, drzewa, infrastruktura techniczna. Aplikacja obsługuje zarówno dane 3D jak i tradycyjne dane GIS (2D).
Podstawowe możliwości aplikacji to między innymi:

  • Umożliwia płynną nawigację w zakresie przesuwania/przybliżania/oddalania mapy w trzech wymiarach (długość, szerokość, wysokość geograficzna).
  • Obsługuje warstwy w formacie 3D zawierające między innymi: numeryczny model terenu, ortofotomapę, budynki, drzewa, infrastrukturę techniczną.
  • Umożliwia identyfikację obiektów na mapie na podstawie informacji otrzymywanych z bazy danych.
  • Posiada możliwość klasyfikacji wyświetlanych danych.
  • Posiada możliwość wykorzystania zewnętrznych serwisów WMS jako źródeł dodatkowych warstw danych.
  • Numeryczny model terenu może być pobierany z pliku na stanowisku klienckim albo z serwera poprzez adres URL i protokół http.
  • Działa zarówno w środowisku intranetowym (bez dostępu do publicznej sieci internetowej) jak i Internetowym.
  • Nie wymaga instalacji na komputerze użytkownika.
  • Działa w systemach MS Windows, Linux, MacOS.
  • Pozwala na korzystanie z aplikacji na dowolnej liczbie stanowisk.

Aurora umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do opublikowanych danych geodezyjnych i geograficznych w postaci usługi WMS, poprzez użycie zakładki Dodaj warstwę WMS i wpisanie tam adresu serwisu. Aplikacja oferuje takie funkcje, jak selekcję poszczególnych obiektów z uzyskaniem informacji o nich, czy możliwość zapisania swoich widoków mapy w celu łatwiejszej nawigacji. W zakładce Narzędzia można skonfigurować tryb sesji i właściwości ekranu.

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
technologia: ISPiK S.A.
grafika: znaki